ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] (Επιλογή κι απόδοση αποσπασμάτων: Θοδωρής Βοριάς) - ιδιωτική έκδοση - 2009


18 αποσπάσματα από το έργο του Ευριπίδη "Ανδρομάχη". Επιλογή και ελεύθερη απόδοση αποσπασμάτων Θοδωρής Βοριάς, διαμορφωμένα σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (PDF). Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2009 και συνεχίζει να διατίθεται ελεύθερα, σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο.


Διαβάστε και αποθηκεύστε ελεύθερα το βιβλίο από τη δ/νση:ISBN: 978-960-931442-8
Επιλογή - απόδοση: Θοδωρής Βοριάς