ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] (Επιλογή κι απόδοση αποσπασμάτων: Θοδωρής Βοριάς)


18 αποσπάσματα από το έργο του Ευριπίδη "Ανδρομάχη"
διαμορφωμένα σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (PDF).
.
.
ISBN: 978-960-931442-8
Επιλογή - απόδοση: Θοδωρής Βοριάς
.
.
.
Για να μπορέσετε να διαβάσετε κείμενα σε μορφή pdf
ενσωματώστε στον Η/Υ σας το λογισμικό πρόγραμμα
adobe.com - reader που διατίθεται δωρεάν ΕΔΩ