Ο Θοδωρής Βοριάς διαβάζει τέσσερις ανιλίνες του (2022)

 Ο Θοδωρής Βοριάς, τον Ιανουάριο 2022,  διάβασε τέσσερις ανιλίνες του:

1. Στις απότομες στροφές της ιστορίας...
2. Κάποτε τα δέντρα εκδικούνται...
3. Όταν χαλάσουν τον δρόμο...
4. Το παράλυτο πόδι...