ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ "ΜΗΔΕΙΑ" - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ (επιλογή - ελεύθερη απόδοδη: Θοδωρής Βοριάς) - ιδιωτική έκδοση - 2010


Τα 21 αποσπάσματα από το έργο του Ευριπίδη "Μήδεια" είναι το 2ο βιβλίο με ελεύθερη απόδοση αποσπασμάτων από έργα του Ευριπίδη. Κυκλοφόρησε το 2010 και συνεχίζει να διατίθεται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή στο διαδύίκτυο. Επιλογή και ελεύθερη απόδοση αποσπασμάτων Θοδωρής Βοριάς.

Ανακτήστε ελεύθερα το νέο ψηφιακό βιβλίο με 21 αποσπάσματα από το έργο του Ευριπίδη "Μήδεια" από τη δ/νση:  


Ευριπίδης "Μήδεια"
ISBN: 978 - 960 - 93 - 2132 - 7
Επιλογή - απόδοση: Θοδωρής Βοριάς


Άλλα ψηφιακά βιβλία του Θοδωρή Βοριά: